Rozliczanie się za godzinę pracy?

Pracodawcy bardzo rzadko stosują rozwiązanie, jakim jest wynagrodzenie godzinowe. Jego zastosowanie jest jednak możliwe, wymaga określenia w umowie o pracę stawki godzinowej oraz wymiaru czasu pracy. W związku z wprowadzoną w lipcu 2013 roku nowelizacją, pozwalającą na rozliczanie pracownika w systemie 12-miesięcznym, pracodawcy powinni częściej korzystać z tej formy płacy, co pozwoli im na rozliczanie faktycznie przepracowanego czasu. Długie okresy rozliczeniowe są oceniane pozytywnie w sytuacji, w której harmonogram pracy danego zakładu przewiduje spore zróżnicowanie godzin pracy w poszczególnych miesiącach. Powyższe uregulowania dotyczą wyłącznie zatrudnionych, świadczących pracę na podstawie stosunku pracy.

Chcesz sprawdzić ile będziesz zarabiać miesięcznie, a znasz tylko stawkę godzinową? Nie wiesz czy wybrać umowę o dzieło, czy o pracę? Sprawdź co wypada korzystniej!