Jeśli pracujesz na umowie zleceniu, a Twoje zarobki za godzinę pracy to 10 zł brutto, to na rękę otrzymasz:

Netto za h:
7,28 zł
Netto dziennie: Netto tygodniowo: Netto miesięcznie:
58,22 zł 291,1 zł 1164,38 zł

 

Jesteś studentem?

Jeśli jesteś studentem i pracujesz na umowie zleceniu, a Twoje zarobki za godzinę pracy to 10 zł brutto, to na rękę otrzymasz:

Netto za h:
8,56 zł
Netto dziennie: Netto tygodniowo: Netto miesięcznie:
68,5 zł 342,5 zł 1370 zł

 


Podsumowanie netto:
Jeśli zarabiasz na umowie o prace po zł netto za godzinę, tzn że Twoja dniówka wynosi 58,22 zł netto.
Twoja tygodniówka (pensja tygodniowa) wynosi około 400 zł netto, a miesięcznie zarobisz około 1164,38 zł netto.
Podsumowanie brutto:
Jeśli zarabiasz na umowie o pracę po 10 brutto za godzinę, tzn że Twoja dniówka wynosi 80 zł brutto.
Twoja tygodniówka (pensja tygodniowa) wynosi około 400 zł brutto, a miesięcznie zarobisz około 1600 zł brutto.
Obliczenia dla umowy zlecenia
Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 156,16 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5%  24 
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 39,2 zł
Razem składki ZUS 219,36 zł
Koszty uzyskania 276,128 zł
Podstawa opodatkowania 1105 zł
Zaliczka na podatek 92 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 107 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 124,26 zł

 


Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie zlecenia?

Do rozpatrzenia mamy powyższy przykład – mamy na dane „zlecenie” 1600 zł. Ile przy różnych wariantach wypłacimy zleceniobiorcy?

 

Od kwoty brutto 1600 zł odliczamy 20% kosztów uzyskania przychodu (320 zł), odejmujemy to od kwoty brutto (1280 zł), otrzymując w ten sposób dochód do opodatkowania.

Od kwoty brutto obliczamy:

– składkę na ubezpieczenie zdrowotne podlegające wpłacie do ZUS w wysokości – 9%

– oraz część składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszającą zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 7,75% = 124,26 zł

Od kwoty dochodu obliczamy należy podatek (18%): 1280 zł x 18% = 230,4 zł, od którego odejmujemy część składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 124,26 zł (230,4 zł – 124,26 zł = 107 zł).

Zaokrąglona do pełnych złotówek kwota 107 zł to podatek, który odprowadzamy do US. Kwotę podatku oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne odejmujemy od kwoty brutto, otrzymując kwotę do wypłaty dla zleceniobiorcy.

 

 

10,16 zł brutto, ile to netto - umowa zlecenie
9,99 zł brutto, ile to netto - umowa zlecenie