Jeśli pracujesz na umowie zleceniu, a Twoje zarobki za godzinę pracy to 11 zł brutto, to na rękę otrzymasz:

Netto za h:
8,01 zł
Netto dziennie: Netto tygodniowo: Netto miesięcznie:
64,05 zł 320,26 zł 1281,02 zł

 

Jesteś studentem?

Jeśli jesteś studentem i pracujesz na umowie zleceniu, a Twoje zarobki za godzinę pracy to 11 zł brutto, to na rękę otrzymasz:

Netto za h:
9,42 zł
Netto dziennie: Netto tygodniowo: Netto miesięcznie:
75,35 zł 376,75 zł 1507 zł

 


Podsumowanie netto:
Jeśli zarabiasz na umowie o prace po zł netto za godzinę, tzn że Twoja dniówka wynosi 64,05 zł netto.
Twoja tygodniówka (pensja tygodniowa) wynosi około 440 zł netto, a miesięcznie zarobisz około 1281,02 zł netto.
Podsumowanie brutto:
Jeśli zarabiasz na umowie o pracę po 11 brutto za godzinę, tzn że Twoja dniówka wynosi 88 zł brutto.
Twoja tygodniówka (pensja tygodniowa) wynosi około 440 zł brutto, a miesięcznie zarobisz około 1760 zł brutto.
Obliczenia dla umowy zlecenia
Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 171,78 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5%  26,4 
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 43,12 zł
Razem składki ZUS 241,3 zł
Koszty uzyskania 303,7408 zł
Podstawa opodatkowania 1215 zł
Zaliczka na podatek 101 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 118 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 136,68 zł

 


Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie zlecenia?

Do rozpatrzenia mamy powyższy przykład – mamy na dane „zlecenie” 1760 zł. Ile przy różnych wariantach wypłacimy zleceniobiorcy?

 

Od kwoty brutto 1760 zł odliczamy 20% kosztów uzyskania przychodu (352 zł), odejmujemy to od kwoty brutto (1408 zł), otrzymując w ten sposób dochód do opodatkowania.

Od kwoty brutto obliczamy:

– składkę na ubezpieczenie zdrowotne podlegające wpłacie do ZUS w wysokości – 9%

– oraz część składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszającą zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 7,75% = 136,68 zł

Od kwoty dochodu obliczamy należy podatek (18%): 1408 zł x 18% = 253,44 zł, od którego odejmujemy część składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 136,68 zł (253,44 zł – 136,68 zł = 118 zł).

Zaokrąglona do pełnych złotówek kwota 118 zł to podatek, który odprowadzamy do US. Kwotę podatku oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne odejmujemy od kwoty brutto, otrzymując kwotę do wypłaty dla zleceniobiorcy.

 

 

11,09 zł brutto, ile to netto - umowa zlecenie
10,93 zł brutto, ile to netto - umowa zlecenie