Jeśli pracujesz na umowie zleceniu, a Twoje zarobki za godzinę pracy to 12 zł brutto, to na rękę otrzymasz:

Netto za h:
8,73 zł
Netto dziennie: Netto tygodniowo: Netto miesięcznie:
69,83 zł 349,16 zł 1396,66 zł

 

Jesteś studentem?

Jeśli jesteś studentem i pracujesz na umowie zleceniu, a Twoje zarobki za godzinę pracy to 12 zł brutto, to na rękę otrzymasz:

Netto za h:
10,28 zł
Netto dziennie: Netto tygodniowo: Netto miesięcznie:
82,2 zł 411 zł 1644 zł

 


Podsumowanie netto:
Jeśli zarabiasz na umowie o prace po zł netto za godzinę, tzn że Twoja dniówka wynosi 69,83 zł netto.
Twoja tygodniówka (pensja tygodniowa) wynosi około 480 zł netto, a miesięcznie zarobisz około 1396,66 zł netto.
Podsumowanie brutto:
Jeśli zarabiasz na umowie o pracę po 12 brutto za godzinę, tzn że Twoja dniówka wynosi 96 zł brutto.
Twoja tygodniówka (pensja tygodniowa) wynosi około 480 zł brutto, a miesięcznie zarobisz około 1920 zł brutto.
Obliczenia dla umowy zlecenia
Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 187,39 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5%  28,8 
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 47,04 zł
Razem składki ZUS 263,23 zł
Koszty uzyskania 331,3536 zł
Podstawa opodatkowania 1325 zł
Zaliczka na podatek 111 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 128 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 149,11 zł

 


Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie zlecenia?

Do rozpatrzenia mamy powyższy przykład – mamy na dane „zlecenie” 1920 zł. Ile przy różnych wariantach wypłacimy zleceniobiorcy?

 

Od kwoty brutto 1920 zł odliczamy 20% kosztów uzyskania przychodu (384 zł), odejmujemy to od kwoty brutto (1536 zł), otrzymując w ten sposób dochód do opodatkowania.

Od kwoty brutto obliczamy:

– składkę na ubezpieczenie zdrowotne podlegające wpłacie do ZUS w wysokości – 9%

– oraz część składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszającą zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 7,75% = 149,11 zł

Od kwoty dochodu obliczamy należy podatek (18%): 1536 zł x 18% = 276,48 zł, od którego odejmujemy część składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 149,11 zł (276,48 zł – 149,11 zł = 128 zł).

Zaokrąglona do pełnych złotówek kwota 128 zł to podatek, który odprowadzamy do US. Kwotę podatku oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne odejmujemy od kwoty brutto, otrzymując kwotę do wypłaty dla zleceniobiorcy.

 

 

12,03 zł brutto, ile to netto - umowa zlecenie
11,87 zł brutto, ile to netto - umowa zlecenie