Jeśli pracujesz na umowie zleceniu, a Twoje zarobki za godzinę pracy to 12,5 zł brutto, to na rękę otrzymasz:

Netto za h:
9,1 zł
Netto dziennie: Netto tygodniowo: Netto miesięcznie:
72,77 zł 363,87 zł 1455,48 zł

 

Jesteś studentem?

Jeśli jesteś studentem i pracujesz na umowie zleceniu, a Twoje zarobki za godzinę pracy to 12,5 zł brutto, to na rękę otrzymasz:

Netto za h:
10,7 zł
Netto dziennie: Netto tygodniowo: Netto miesięcznie:
85,6 zł 428 zł 1712 zł

 


Podsumowanie netto:
Jeśli zarabiasz na umowie o prace po zł netto za godzinę, tzn że Twoja dniówka wynosi 72,77 zł netto.
Twoja tygodniówka (pensja tygodniowa) wynosi około 500 zł netto, a miesięcznie zarobisz około 1455,48 zł netto.
Podsumowanie brutto:
Jeśli zarabiasz na umowie o pracę po 12,5 brutto za godzinę, tzn że Twoja dniówka wynosi 100 zł brutto.
Twoja tygodniówka (pensja tygodniowa) wynosi około 500 zł brutto, a miesięcznie zarobisz około 2000 zł brutto.
Obliczenia dla umowy zlecenia
Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 195,2 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5%  30 
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 49 zł
Razem składki ZUS 274,2 zł
Koszty uzyskania 345,16 zł
Podstawa opodatkowania 1381 zł
Zaliczka na podatek 115 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 134 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 155,32 zł

 


Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie zlecenia?

Do rozpatrzenia mamy powyższy przykład – mamy na dane „zlecenie” 2000 zł. Ile przy różnych wariantach wypłacimy zleceniobiorcy?

 

Od kwoty brutto 2000 zł odliczamy 20% kosztów uzyskania przychodu (400 zł), odejmujemy to od kwoty brutto (1600 zł), otrzymując w ten sposób dochód do opodatkowania.

Od kwoty brutto obliczamy:

– składkę na ubezpieczenie zdrowotne podlegające wpłacie do ZUS w wysokości – 9%

– oraz część składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszającą zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 7,75% = 155,32 zł

Od kwoty dochodu obliczamy należy podatek (18%): 1600 zł x 18% = 288 zł, od którego odejmujemy część składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 155,32 zł (288 zł – 155,32 zł = 134 zł).

Zaokrąglona do pełnych złotówek kwota 134 zł to podatek, który odprowadzamy do US. Kwotę podatku oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne odejmujemy od kwoty brutto, otrzymując kwotę do wypłaty dla zleceniobiorcy.

 

 

12,66 zł brutto, ile to netto - umowa zlecenie
12,49 zł brutto, ile to netto - umowa zlecenie