Jeśli pracujesz na umowie zleceniu, a Twoje zarobki za godzinę pracy to 13 zł brutto, to na rękę otrzymasz:

Netto za h:
9,46 zł
Netto dziennie: Netto tygodniowo: Netto miesięcznie:
75,71 zł 378,57 zł 1514,3 zł

 

Jesteś studentem?

Jeśli jesteś studentem i pracujesz na umowie zleceniu, a Twoje zarobki za godzinę pracy to 13 zł brutto, to na rękę otrzymasz:

Netto za h:
11,13 zł
Netto dziennie: Netto tygodniowo: Netto miesięcznie:
89 zł 445 zł 1780 zł

 


Podsumowanie netto:
Jeśli zarabiasz na umowie o prace po zł netto za godzinę, tzn że Twoja dniówka wynosi 75,71 zł netto.
Twoja tygodniówka (pensja tygodniowa) wynosi około 520 zł netto, a miesięcznie zarobisz około 1514,3 zł netto.
Podsumowanie brutto:
Jeśli zarabiasz na umowie o pracę po 13 brutto za godzinę, tzn że Twoja dniówka wynosi 104 zł brutto.
Twoja tygodniówka (pensja tygodniowa) wynosi około 520 zł brutto, a miesięcznie zarobisz około 2080 zł brutto.
Obliczenia dla umowy zlecenia
Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 203,01 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5%  31,2 
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 50,96 zł
Razem składki ZUS 285,17 zł
Koszty uzyskania 358,9664 zł
Podstawa opodatkowania 1436 zł
Zaliczka na podatek 119 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 139 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 161,53 zł

 


Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie zlecenia?

Do rozpatrzenia mamy powyższy przykład – mamy na dane „zlecenie” 2080 zł. Ile przy różnych wariantach wypłacimy zleceniobiorcy?

 

Od kwoty brutto 2080 zł odliczamy 20% kosztów uzyskania przychodu (416 zł), odejmujemy to od kwoty brutto (1664 zł), otrzymując w ten sposób dochód do opodatkowania.

Od kwoty brutto obliczamy:

– składkę na ubezpieczenie zdrowotne podlegające wpłacie do ZUS w wysokości – 9%

– oraz część składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszającą zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 7,75% = 161,53 zł

Od kwoty dochodu obliczamy należy podatek (18%): 1664 zł x 18% = 299,52 zł, od którego odejmujemy część składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 161,53 zł (299,52 zł – 161,53 zł = 139 zł).

Zaokrąglona do pełnych złotówek kwota 139 zł to podatek, który odprowadzamy do US. Kwotę podatku oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne odejmujemy od kwoty brutto, otrzymując kwotę do wypłaty dla zleceniobiorcy.

 

 

13,13 zł brutto, ile to netto - umowa zlecenie
12,96 zł brutto, ile to netto - umowa zlecenie