Jeśli pracujesz na umowie zleceniu, a Twoje zarobki za godzinę pracy to 13,13 zł brutto, to na rękę otrzymasz:

Netto za h:
9,55 zł
Netto dziennie: Netto tygodniowo: Netto miesięcznie:
76,4 zł 382 zł 1528 zł

 

Jesteś studentem?

Jeśli jesteś studentem i pracujesz na umowie zleceniu, a Twoje zarobki za godzinę pracy to 13,13 zł brutto, to na rękę otrzymasz:

Netto za h:
11,24 zł
Netto dziennie: Netto tygodniowo: Netto miesięcznie:
89,9 zł 449,5 zł 1798 zł

 


Podsumowanie netto:
Jeśli zarabiasz na umowie o prace po zł netto za godzinę, tzn że Twoja dniówka wynosi 76,4 zł netto.
Twoja tygodniówka (pensja tygodniowa) wynosi około 525 zł netto, a miesięcznie zarobisz około 1528 zł netto.
Podsumowanie brutto:
Jeśli zarabiasz na umowie o pracę po 13,13 brutto za godzinę, tzn że Twoja dniówka wynosi 105,04 zł brutto.
Twoja tygodniówka (pensja tygodniowa) wynosi około 525 zł brutto, a miesięcznie zarobisz około 2100 zł brutto.
Obliczenia dla umowy zlecenia
Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 204,96 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5%  31,5 
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 51,45 zł
Razem składki ZUS 287,91 zł
Koszty uzyskania 362,418 zł
Podstawa opodatkowania 1450 zł
Zaliczka na podatek 121 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 140 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 163,09 zł

 


Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie zlecenia?

Do rozpatrzenia mamy powyższy przykład – mamy na dane „zlecenie” 2100 zł. Ile przy różnych wariantach wypłacimy zleceniobiorcy?

 

Od kwoty brutto 2100 zł odliczamy 20% kosztów uzyskania przychodu (420 zł), odejmujemy to od kwoty brutto (1680 zł), otrzymując w ten sposób dochód do opodatkowania.

Od kwoty brutto obliczamy:

– składkę na ubezpieczenie zdrowotne podlegające wpłacie do ZUS w wysokości – 9%

– oraz część składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszającą zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 7,75% = 163,09 zł

Od kwoty dochodu obliczamy należy podatek (18%): 1680 zł x 18% = 302,4 zł, od którego odejmujemy część składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 163,09 zł (302,4 zł – 163,09 zł = 140 zł).

Zaokrąglona do pełnych złotówek kwota 140 zł to podatek, który odprowadzamy do US. Kwotę podatku oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne odejmujemy od kwoty brutto, otrzymując kwotę do wypłaty dla zleceniobiorcy.

 

 

13,28 zł brutto, ile to netto - umowa zlecenie
13,12 zł brutto, ile to netto - umowa zlecenie