Jeśli pracujesz na umowie zleceniu, a Twoje zarobki za godzinę pracy to 13,44 zł brutto, to na rękę otrzymasz:

Netto za h:
9,78 zł
Netto dziennie: Netto tygodniowo: Netto miesięcznie:
78,26 zł 391,32 zł 1565,26 zł

 

Jesteś studentem?

Jeśli jesteś studentem i pracujesz na umowie zleceniu, a Twoje zarobki za godzinę pracy to 13,44 zł brutto, to na rękę otrzymasz:

Netto za h:
11,5 zł
Netto dziennie: Netto tygodniowo: Netto miesięcznie:
92 zł 460 zł 1840 zł

 


Podsumowanie netto:
Jeśli zarabiasz na umowie o prace po zł netto za godzinę, tzn że Twoja dniówka wynosi 78,26 zł netto.
Twoja tygodniówka (pensja tygodniowa) wynosi około 537,5 zł netto, a miesięcznie zarobisz około 1565,26 zł netto.
Podsumowanie brutto:
Jeśli zarabiasz na umowie o pracę po 13,44 brutto za godzinę, tzn że Twoja dniówka wynosi 107,52 zł brutto.
Twoja tygodniówka (pensja tygodniowa) wynosi około 537,5 zł brutto, a miesięcznie zarobisz około 2150 zł brutto.
Obliczenia dla umowy zlecenia
Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 209,84 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5%  32,25 
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 52,68 zł
Razem składki ZUS 294,77 zł
Koszty uzyskania 371,047 zł
Podstawa opodatkowania 1484 zł
Zaliczka na podatek 123 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 144 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 166,97 zł

 


Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie zlecenia?

Do rozpatrzenia mamy powyższy przykład – mamy na dane „zlecenie” 2150 zł. Ile przy różnych wariantach wypłacimy zleceniobiorcy?

 

Od kwoty brutto 2150 zł odliczamy 20% kosztów uzyskania przychodu (430 zł), odejmujemy to od kwoty brutto (1720 zł), otrzymując w ten sposób dochód do opodatkowania.

Od kwoty brutto obliczamy:

– składkę na ubezpieczenie zdrowotne podlegające wpłacie do ZUS w wysokości – 9%

– oraz część składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszającą zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 7,75% = 166,97 zł

Od kwoty dochodu obliczamy należy podatek (18%): 1720 zł x 18% = 309,6 zł, od którego odejmujemy część składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 166,97 zł (309,6 zł – 166,97 zł = 144 zł).

Zaokrąglona do pełnych złotówek kwota 144 zł to podatek, który odprowadzamy do US. Kwotę podatku oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne odejmujemy od kwoty brutto, otrzymując kwotę do wypłaty dla zleceniobiorcy.

 

 

13,59 zł brutto, ile to netto - umowa zlecenie
13,43 zł brutto, ile to netto - umowa zlecenie