Jeśli pracujesz na umowie zleceniu, a Twoje zarobki za godzinę pracy to 15 zł brutto, to na rękę otrzymasz:

Netto za h:
10,92 zł
Netto dziennie: Netto tygodniowo: Netto miesięcznie:
87,33 zł 436,64 zł 1746,57 zł

 

Jesteś studentem?

Jeśli jesteś studentem i pracujesz na umowie zleceniu, a Twoje zarobki za godzinę pracy to 15 zł brutto, to na rękę otrzymasz:

Netto za h:
12,84 zł
Netto dziennie: Netto tygodniowo: Netto miesięcznie:
102,7 zł 513,5 zł 2054 zł

 


Podsumowanie netto:
Jeśli zarabiasz na umowie o prace po zł netto za godzinę, tzn że Twoja dniówka wynosi 87,33 zł netto.
Twoja tygodniówka (pensja tygodniowa) wynosi około 600 zł netto, a miesięcznie zarobisz około 1746,57 zł netto.
Podsumowanie brutto:
Jeśli zarabiasz na umowie o pracę po 15 brutto za godzinę, tzn że Twoja dniówka wynosi 120 zł brutto.
Twoja tygodniówka (pensja tygodniowa) wynosi około 600 zł brutto, a miesięcznie zarobisz około 2400 zł brutto.
Obliczenia dla umowy zlecenia
Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 234,24 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5%  36 
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 58,8 zł
Razem składki ZUS 329,04 zł
Koszty uzyskania 414,192 zł
Podstawa opodatkowania 1657 zł
Zaliczka na podatek 138 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 160 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 186,39 zł

 


Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie zlecenia?

Do rozpatrzenia mamy powyższy przykład – mamy na dane „zlecenie” 2400 zł. Ile przy różnych wariantach wypłacimy zleceniobiorcy?

 

Od kwoty brutto 2400 zł odliczamy 20% kosztów uzyskania przychodu (480 zł), odejmujemy to od kwoty brutto (1920 zł), otrzymując w ten sposób dochód do opodatkowania.

Od kwoty brutto obliczamy:

– składkę na ubezpieczenie zdrowotne podlegające wpłacie do ZUS w wysokości – 9%

– oraz część składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszającą zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 7,75% = 186,39 zł

Od kwoty dochodu obliczamy należy podatek (18%): 1920 zł x 18% = 345,6 zł, od którego odejmujemy część składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 186,39 zł (345,6 zł – 186,39 zł = 160 zł).

Zaokrąglona do pełnych złotówek kwota 160 zł to podatek, który odprowadzamy do US. Kwotę podatku oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne odejmujemy od kwoty brutto, otrzymując kwotę do wypłaty dla zleceniobiorcy.

 

 

15,16 zł brutto, ile to netto - umowa zlecenie
14,99 zł brutto, ile to netto - umowa zlecenie