Jeśli pracujesz na umowie zleceniu, a Twoje zarobki za godzinę pracy to 15,16 zł brutto, to na rękę otrzymasz:

Netto za h:
11,03 zł
Netto dziennie: Netto tygodniowo: Netto miesięcznie:
88,26 zł 441,3 zł 1765,2 zł

 

Jesteś studentem?

Jeśli jesteś studentem i pracujesz na umowie zleceniu, a Twoje zarobki za godzinę pracy to 15,16 zł brutto, to na rękę otrzymasz:

Netto za h:
12,98 zł
Netto dziennie: Netto tygodniowo: Netto miesięcznie:
103,8 zł 519 zł 2076 zł

 


Podsumowanie netto:
Jeśli zarabiasz na umowie o prace po zł netto za godzinę, tzn że Twoja dniówka wynosi 88,26 zł netto.
Twoja tygodniówka (pensja tygodniowa) wynosi około 606,25 zł netto, a miesięcznie zarobisz około 1765,2 zł netto.
Podsumowanie brutto:
Jeśli zarabiasz na umowie o pracę po 15,16 brutto za godzinę, tzn że Twoja dniówka wynosi 121,28 zł brutto.
Twoja tygodniówka (pensja tygodniowa) wynosi około 606,25 zł brutto, a miesięcznie zarobisz około 2425 zł brutto.
Obliczenia dla umowy zlecenia
Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 236,68 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5%  36,38 
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 59,41 zł
Razem składki ZUS 332,47 zł
Koszty uzyskania 418,5065 zł
Podstawa opodatkowania 1674 zł
Zaliczka na podatek 139 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 162 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 188,33 zł

 


Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie zlecenia?

Do rozpatrzenia mamy powyższy przykład – mamy na dane „zlecenie” 2425 zł. Ile przy różnych wariantach wypłacimy zleceniobiorcy?

 

Od kwoty brutto 2425 zł odliczamy 20% kosztów uzyskania przychodu (485 zł), odejmujemy to od kwoty brutto (1940 zł), otrzymując w ten sposób dochód do opodatkowania.

Od kwoty brutto obliczamy:

– składkę na ubezpieczenie zdrowotne podlegające wpłacie do ZUS w wysokości – 9%

– oraz część składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszającą zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 7,75% = 188,33 zł

Od kwoty dochodu obliczamy należy podatek (18%): 1940 zł x 18% = 349,2 zł, od którego odejmujemy część składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 188,33 zł (349,2 zł – 188,33 zł = 162 zł).

Zaokrąglona do pełnych złotówek kwota 162 zł to podatek, który odprowadzamy do US. Kwotę podatku oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne odejmujemy od kwoty brutto, otrzymując kwotę do wypłaty dla zleceniobiorcy.

 

 

15,31 zł brutto, ile to netto - umowa zlecenie
15,15 zł brutto, ile to netto - umowa zlecenie