Jeśli pracujesz na umowie zleceniu, a Twoje zarobki za godzinę pracy to 16 zł brutto, to na rękę otrzymasz:

Netto za h:
11,65 zł
Netto dziennie: Netto tygodniowo: Netto miesięcznie:
93,16 zł 465,8 zł 1863,21 zł

 

Jesteś studentem?

Jeśli jesteś studentem i pracujesz na umowie zleceniu, a Twoje zarobki za godzinę pracy to 16 zł brutto, to na rękę otrzymasz:

Netto za h:
13,69 zł
Netto dziennie: Netto tygodniowo: Netto miesięcznie:
109,55 zł 547,75 zł 2191 zł

 


Podsumowanie netto:
Jeśli zarabiasz na umowie o prace po zł netto za godzinę, tzn że Twoja dniówka wynosi 93,16 zł netto.
Twoja tygodniówka (pensja tygodniowa) wynosi około 640 zł netto, a miesięcznie zarobisz około 1863,21 zł netto.
Podsumowanie brutto:
Jeśli zarabiasz na umowie o pracę po 16 brutto za godzinę, tzn że Twoja dniówka wynosi 128 zł brutto.
Twoja tygodniówka (pensja tygodniowa) wynosi około 640 zł brutto, a miesięcznie zarobisz około 2560 zł brutto.
Obliczenia dla umowy zlecenia
Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 249,86 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5%  38,4 
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 62,72 zł
Razem składki ZUS 350,98 zł
Koszty uzyskania 441,8048 zł
Podstawa opodatkowania 1767 zł
Zaliczka na podatek 147 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 171 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 198,81 zł

 


Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie zlecenia?

Do rozpatrzenia mamy powyższy przykład – mamy na dane „zlecenie” 2560 zł. Ile przy różnych wariantach wypłacimy zleceniobiorcy?

 

Od kwoty brutto 2560 zł odliczamy 20% kosztów uzyskania przychodu (512 zł), odejmujemy to od kwoty brutto (2048 zł), otrzymując w ten sposób dochód do opodatkowania.

Od kwoty brutto obliczamy:

– składkę na ubezpieczenie zdrowotne podlegające wpłacie do ZUS w wysokości – 9%

– oraz część składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszającą zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 7,75% = 198,81 zł

Od kwoty dochodu obliczamy należy podatek (18%): 2048 zł x 18% = 368,64 zł, od którego odejmujemy część składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 198,81 zł (368,64 zł – 198,81 zł = 171 zł).

Zaokrąglona do pełnych złotówek kwota 171 zł to podatek, który odprowadzamy do US. Kwotę podatku oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne odejmujemy od kwoty brutto, otrzymując kwotę do wypłaty dla zleceniobiorcy.

 

 

16,09 zł brutto, ile to netto - umowa zlecenie
15,93 zł brutto, ile to netto - umowa zlecenie