Jeśli pracujesz na umowie zleceniu, a Twoje zarobki za godzinę pracy to 18 zł brutto, to na rękę otrzymasz:

Netto za h:
13,1 zł
Netto dziennie: Netto tygodniowo: Netto miesięcznie:
104,82 zł 524,12 zł 2096,49 zł

 

Jesteś studentem?

Jeśli jesteś studentem i pracujesz na umowie zleceniu, a Twoje zarobki za godzinę pracy to 18 zł brutto, to na rękę otrzymasz:

Netto za h:
15,41 zł
Netto dziennie: Netto tygodniowo: Netto miesięcznie:
123,25 zł 616,25 zł 2465 zł

 


Podsumowanie netto:
Jeśli zarabiasz na umowie o prace po zł netto za godzinę, tzn że Twoja dniówka wynosi 104,82 zł netto.
Twoja tygodniówka (pensja tygodniowa) wynosi około 720 zł netto, a miesięcznie zarobisz około 2096,49 zł netto.
Podsumowanie brutto:
Jeśli zarabiasz na umowie o pracę po 18 brutto za godzinę, tzn że Twoja dniówka wynosi 144 zł brutto.
Twoja tygodniówka (pensja tygodniowa) wynosi około 720 zł brutto, a miesięcznie zarobisz około 2880 zł brutto.
Obliczenia dla umowy zlecenia
Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 281,09 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5%  43,2 
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 70,56 zł
Razem składki ZUS 394,85 zł
Koszty uzyskania 497,0304 zł
Podstawa opodatkowania 1988 zł
Zaliczka na podatek 165 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 193 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 223,66 zł

 


Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie zlecenia?

Do rozpatrzenia mamy powyższy przykład – mamy na dane „zlecenie” 2880 zł. Ile przy różnych wariantach wypłacimy zleceniobiorcy?

 

Od kwoty brutto 2880 zł odliczamy 20% kosztów uzyskania przychodu (576 zł), odejmujemy to od kwoty brutto (2304 zł), otrzymując w ten sposób dochód do opodatkowania.

Od kwoty brutto obliczamy:

– składkę na ubezpieczenie zdrowotne podlegające wpłacie do ZUS w wysokości – 9%

– oraz część składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszającą zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 7,75% = 223,66 zł

Od kwoty dochodu obliczamy należy podatek (18%): 2304 zł x 18% = 414,72 zł, od którego odejmujemy część składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 223,66 zł (414,72 zł – 223,66 zł = 193 zł).

Zaokrąglona do pełnych złotówek kwota 193 zł to podatek, który odprowadzamy do US. Kwotę podatku oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne odejmujemy od kwoty brutto, otrzymując kwotę do wypłaty dla zleceniobiorcy.

 

 

18,13 zł brutto, ile to netto - umowa zlecenie
17,96 zł brutto, ile to netto - umowa zlecenie