Jeśli pracujesz na umowie zleceniu, a Twoje zarobki za godzinę pracy to 20 zł brutto, to na rękę otrzymasz:

Netto za h:
14,55 zł
Netto dziennie: Netto tygodniowo: Netto miesięcznie:
116,44 zł 582,19 zł 2328,76 zł

 

Jesteś studentem?

Jeśli jesteś studentem i pracujesz na umowie zleceniu, a Twoje zarobki za godzinę pracy to 20 zł brutto, to na rękę otrzymasz:

Netto za h:
17,12 zł
Netto dziennie: Netto tygodniowo: Netto miesięcznie:
136,95 zł 684,75 zł 2739 zł

 


Podsumowanie netto:
Jeśli zarabiasz na umowie o prace po zł netto za godzinę, tzn że Twoja dniówka wynosi 116,44 zł netto.
Twoja tygodniówka (pensja tygodniowa) wynosi około 800 zł netto, a miesięcznie zarobisz około 2328,76 zł netto.
Podsumowanie brutto:
Jeśli zarabiasz na umowie o pracę po 20 brutto za godzinę, tzn że Twoja dniówka wynosi 160 zł brutto.
Twoja tygodniówka (pensja tygodniowa) wynosi około 800 zł brutto, a miesięcznie zarobisz około 3200 zł brutto.
Obliczenia dla umowy zlecenia
Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 312,32 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5%  48 
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 78,4 zł
Razem składki ZUS 438,72 zł
Koszty uzyskania 552,256 zł
Podstawa opodatkowania 2209 zł
Zaliczka na podatek 184 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 214 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 248,52 zł

 


Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie zlecenia?

Do rozpatrzenia mamy powyższy przykład – mamy na dane „zlecenie” 3200 zł. Ile przy różnych wariantach wypłacimy zleceniobiorcy?

 

Od kwoty brutto 3200 zł odliczamy 20% kosztów uzyskania przychodu (640 zł), odejmujemy to od kwoty brutto (2560 zł), otrzymując w ten sposób dochód do opodatkowania.

Od kwoty brutto obliczamy:

– składkę na ubezpieczenie zdrowotne podlegające wpłacie do ZUS w wysokości – 9%

– oraz część składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszającą zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 7,75% = 248,52 zł

Od kwoty dochodu obliczamy należy podatek (18%): 2560 zł x 18% = 460,8 zł, od którego odejmujemy część składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 248,52 zł (460,8 zł – 248,52 zł = 214 zł).

Zaokrąglona do pełnych złotówek kwota 214 zł to podatek, który odprowadzamy do US. Kwotę podatku oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne odejmujemy od kwoty brutto, otrzymując kwotę do wypłaty dla zleceniobiorcy.

 

 

20,16 zł brutto, ile to netto - umowa zlecenie
19,99 zł brutto, ile to netto - umowa zlecenie